EĞİTİM
Lisans: Çukurova Üniversitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yüksek lisans: Çukurova Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Doktora: İstanbul AREL Üniversitesi – Klinik Psikoloji
Ön lisans: FOTOĞRAFÇILIK
Lisans: RADYO TV - SİNEMA
İŞ TECRÜBELERİ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ / Öğretim Üyesi 2017 – devam etmektedir
İNG BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Klinik Psikolog/psikoterapist
LOGOS PSİKOLOJİ / Psikoterapist
ÖRAV – Kısmi Zamanlı Eğitimci / 2011-2020 )
HASAN KALYONCU ÜNIVERSITESI- Öğretim görevlisi 2016-2017
AÇEV –Kısmi zamanlı eğitimci / Süpervizör (2005- devam etmektedir)
YEŞİLAY CEMİYETİ – Kısmi zamanlı Eğitimci/ (2014- devam etmektedir)
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Anna Zharkova ‘’Kadınlarda Kişilik Özellikleri Ve Bilişsel Duygu Düzenleme Becerilerinin Doğum Sonrası Psikolojik Belirtiler İle İlişkisi Doktora Tezleri’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Salih Özge Kasırga ‘’Anne Baba Tutumları İle Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde İrrasyonel (Akılcı Olmayan) İnançların Aracı Rolü’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Ayla Doğan. ‘’Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Kardeşlerinde Aleksitimi, Ruminasyon Düzeyi, Algılanan Ebeveyn Tutumunun Karşılaştırılması’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Ayşegül Karabulut. ‘’Annesi Çalışan Ve Çalışmayan Ergenlerin Benlik Saygısı Ve Ayrılık Anksiyetesi Düzeylerinin İncelenmesi’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Eda Ceren Yıldız . ‘’Önergenlerde Mükemmeliyetçilik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak Mantıkdışı İnançlar ve Problem Çözme Becerileri’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Feride Kaya. ‘’Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu İle Beden Algısı İlişkisinde İrrasyonel İnanışlar Ve Ontolojik İyi Oluşun Aracılık Rollerinin İncelenmesi ‘’ Doğuş Üniversitesi 2018
Sümeyra Çalışkan. ‘’Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İle Psikolojik Belirtiler Ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü Doğuş Üniversitesi’’ 2018
Yağmur Yıldırım. ‘’Romantik İlişkilerde Aldatma Eğiliminin Yordayıcıları Olarak Sosyal Medya Kullanımı Ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Akılcı Olmayan İnanışların Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma 2016
Psikolojik Danışmanların Klinik Psikoloji Alanında Lisansüstü Eğitim Almaya Karar Verme Süreçleri ile Eğitim Süreci ve Yeterliliği İle İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma 2017
VERDİĞİM DERSLER
Psikoterapi Kuramları
Klinik Görüşme ve gözlem teknikleri
Psikopatoloji
Objektif Testler
Klinik Psikolojide Seçmeli Konular
Sağlık Psikolojisi
Grup Psikoterapisi
SERTİFİKALAR
CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ - Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR
ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ - Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR
ÇOCUK TERAPİSTİ ÜNVANI PEDAGOJİ DERNEĞİ - AHENK PSİKOLOJİ
Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranişçi Terapi Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Nevin DÖLEK
Çocuk Psikolojisi Eğitimi (32 saat) Ahenk Psikoloji, Türk Pedagoji Derneği Başkanı Pedagog Mehmet Teber
Çocukla İlk Görüşme Eğitimi (32 saat) Ahenk Psikoloji, Türk Pedagoji Derneği Başkanı Pedagog Mehmet Teber
Çocuk Psikopatolojisi Eğitimi (32 saat) Ahenk Psikoloji, Türk Pedagoji Derneği Başkanı Pedagog Mehmet Teber
Albert Ellis Enstitüsü Uygulamalı ve Süpervizyonlu BDT ve ADDT Çocuk ve Ergen Psikoterapi Albert Ellis Enstitüsü Başkanı ; Kristene A. Doyle, Ph.D. (2014)
Oyun Terapisi Eğitimi, Filial Terapi (DE.) Ahenk Psikoloji, Türk Pedagoji Derneği Başkanı Pedagog Mehmet Teber (2017)
Çocuk Ve ergenlerde Resimli Testlerin Analizi Eğitimi Logos Psikoloji Yrd. Doç. Dr. Sultanberk Halmatov
Çocuk ve Ergenlerde Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi Yard. Doç. Dr. Nevin DÖLEK
Çocuk ve Ergenlerde Arabuluculuk Eğitimi MEB Aksaray hizmet içi Eğitim 40 saat 2010
Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitici eğitimi (Formatörlük) kursu 2014 YEŞİLAY CEMİYETİ 2014
(AÇEV) 3-11 YAŞ Baba Destek Programı (Yetişkin Destek Eğitimcisi ve Saha gözlemciliği Eğitimi - Anne Çocuk Eğitim Vakfı), 2005
Effective REBT/CBT Strategies for Working with School-Age Children (Okul Çağı Çocukları İçin Etkililiği Kanıtlanmış – Akılcı Duygusalcı Davranışçı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director Albert Ellis Institute.
ADHD: REBT Interventions for Children (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklar için REBT ve CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute .
REBT/CBT Strategies for Internet and Game Addiction (Internet ve Oyun Bağımlılığında REBT/CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute.
Anger Management on Children and REBT (Çocuklarda Öfke Kontrolü konusunda REBT/CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute.
REBT/CBT Approach to Parents and Children Relationship (Ebeveyn ve Çocuk Ilişkisinde REBT/CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute.
Eating Disorders and REBT (Yeme Bozuklukları konusunda REBT/CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute .
Çocukların İstismardan Korunması ve Yardım Yolları Eğitimi MEB 2009
Bilişsel Davranışçı Terapi. Psikoloji Akademisi Yard. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert
Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimcisi (Öğretmen Akademisi Vakfı) ÖRAV
BECK ENSTİTÜSÜ Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 2020

">

Ezel AVCI

Ezel AVCI

Ezel AVCI

Dr.Öğr.Üyesi Klinik Psikolog

EĞİTİM
Lisans: Çukurova Üniversitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yüksek lisans: Çukurova Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Doktora: İstanbul AREL Üniversitesi – Klinik Psikoloji
Ön lisans: FOTOĞRAFÇILIK
Lisans: RADYO TV - SİNEMA
İŞ TECRÜBELERİ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ / Öğretim Üyesi 2017 – devam etmektedir
İNG BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Klinik Psikolog/psikoterapist
LOGOS PSİKOLOJİ / Psikoterapist
ÖRAV – Kısmi Zamanlı Eğitimci / 2011-2020 )
HASAN KALYONCU ÜNIVERSITESI- Öğretim görevlisi 2016-2017
AÇEV –Kısmi zamanlı eğitimci / Süpervizör (2005- devam etmektedir)
YEŞİLAY CEMİYETİ – Kısmi zamanlı Eğitimci/ (2014- devam etmektedir)
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Anna Zharkova ‘’Kadınlarda Kişilik Özellikleri Ve Bilişsel Duygu Düzenleme Becerilerinin Doğum Sonrası Psikolojik Belirtiler İle İlişkisi Doktora Tezleri’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Salih Özge Kasırga ‘’Anne Baba Tutumları İle Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde İrrasyonel (Akılcı Olmayan) İnançların Aracı Rolü’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Ayla Doğan. ‘’Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Kardeşlerinde Aleksitimi, Ruminasyon Düzeyi, Algılanan Ebeveyn Tutumunun Karşılaştırılması’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Ayşegül Karabulut. ‘’Annesi Çalışan Ve Çalışmayan Ergenlerin Benlik Saygısı Ve Ayrılık Anksiyetesi Düzeylerinin İncelenmesi’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Eda Ceren Yıldız . ‘’Önergenlerde Mükemmeliyetçilik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak Mantıkdışı İnançlar ve Problem Çözme Becerileri’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Feride Kaya. ‘’Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu İle Beden Algısı İlişkisinde İrrasyonel İnanışlar Ve Ontolojik İyi Oluşun Aracılık Rollerinin İncelenmesi ‘’ Doğuş Üniversitesi 2018
Sümeyra Çalışkan. ‘’Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İle Psikolojik Belirtiler Ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü Doğuş Üniversitesi’’ 2018
Yağmur Yıldırım. ‘’Romantik İlişkilerde Aldatma Eğiliminin Yordayıcıları Olarak Sosyal Medya Kullanımı Ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu’’ Doğuş Üniversitesi 2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Akılcı Olmayan İnanışların Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma 2016
Psikolojik Danışmanların Klinik Psikoloji Alanında Lisansüstü Eğitim Almaya Karar Verme Süreçleri ile Eğitim Süreci ve Yeterliliği İle İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma 2017
VERDİĞİM DERSLER
Psikoterapi Kuramları
Klinik Görüşme ve gözlem teknikleri
Psikopatoloji
Objektif Testler
Klinik Psikolojide Seçmeli Konular
Sağlık Psikolojisi
Grup Psikoterapisi
SERTİFİKALAR
CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ - Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR
ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ - Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR
ÇOCUK TERAPİSTİ ÜNVANI PEDAGOJİ DERNEĞİ - AHENK PSİKOLOJİ
Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranişçi Terapi Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Nevin DÖLEK
Çocuk Psikolojisi Eğitimi (32 saat) Ahenk Psikoloji, Türk Pedagoji Derneği Başkanı Pedagog Mehmet Teber
Çocukla İlk Görüşme Eğitimi (32 saat) Ahenk Psikoloji, Türk Pedagoji Derneği Başkanı Pedagog Mehmet Teber
Çocuk Psikopatolojisi Eğitimi (32 saat) Ahenk Psikoloji, Türk Pedagoji Derneği Başkanı Pedagog Mehmet Teber
Albert Ellis Enstitüsü Uygulamalı ve Süpervizyonlu BDT ve ADDT Çocuk ve Ergen Psikoterapi Albert Ellis Enstitüsü Başkanı ; Kristene A. Doyle, Ph.D. (2014)
Oyun Terapisi Eğitimi, Filial Terapi (DE.) Ahenk Psikoloji, Türk Pedagoji Derneği Başkanı Pedagog Mehmet Teber (2017)
Çocuk Ve ergenlerde Resimli Testlerin Analizi Eğitimi Logos Psikoloji Yrd. Doç. Dr. Sultanberk Halmatov
Çocuk ve Ergenlerde Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi Yard. Doç. Dr. Nevin DÖLEK
Çocuk ve Ergenlerde Arabuluculuk Eğitimi MEB Aksaray hizmet içi Eğitim 40 saat 2010
Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitici eğitimi (Formatörlük) kursu 2014 YEŞİLAY CEMİYETİ 2014
(AÇEV) 3-11 YAŞ Baba Destek Programı (Yetişkin Destek Eğitimcisi ve Saha gözlemciliği Eğitimi - Anne Çocuk Eğitim Vakfı), 2005
Effective REBT/CBT Strategies for Working with School-Age Children (Okul Çağı Çocukları İçin Etkililiği Kanıtlanmış – Akılcı Duygusalcı Davranışçı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director Albert Ellis Institute.
ADHD: REBT Interventions for Children (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklar için REBT ve CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute .
REBT/CBT Strategies for Internet and Game Addiction (Internet ve Oyun Bağımlılığında REBT/CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute.
Anger Management on Children and REBT (Çocuklarda Öfke Kontrolü konusunda REBT/CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute.
REBT/CBT Approach to Parents and Children Relationship (Ebeveyn ve Çocuk Ilişkisinde REBT/CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute.
Eating Disorders and REBT (Yeme Bozuklukları konusunda REBT/CBT Yöntemleri) – Albert Ellis Institute – Eğitmen: Kristene A. Doyle, Ph.D. Director , Albert Ellis Institute .
Çocukların İstismardan Korunması ve Yardım Yolları Eğitimi MEB 2009
Bilişsel Davranışçı Terapi. Psikoloji Akademisi Yard. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert
Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimcisi (Öğretmen Akademisi Vakfı) ÖRAV
BECK ENSTİTÜSÜ Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 2020

web tasarım ajansı iletişim web tasarım ajansı iletişim