TRAVMA EMDR TERAPİSİ

Travmatik yaşantılar yoğun, istenmeyen, rahatsızlık verici ve tekrarlayan olumsuz duygu ve düşünceleri barındırır. Nasıl ki bizler yoğun sıkıntı ve stres altında işlerimizi olması gerektiği gibi yerine getirmekte zorlanıyorsak zihnimiz de beklenmedik, zorlayıcı anıları olması gerektiği gibi işleyemeyebilir. EMDR ( Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) bu tür izole anıların işlenmesini ve anıyı sağlıklı bir bakış açısı ile görebilmeyi sağlayan fizyolojik temelli güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. 
Yeni ve sağlıklı bir bakış açısıyla kazandığımız olumlu inançlar ve duygular kendimizle olan ilişkimizi, ilişkilerimizi, dünyaya bakışımızı da olumlu yönde etkilemektedir. Her yaş grubuyla çalışılan EMDR birçok psikolojik rahatsızlığın başarıyla tedavi edilmesinde önemli rol oynar.

Başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı
Günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, 
Fobiler 
Doğal afetler 
Büyük kazalar
Kayıplar
Savaş
Taciz, tecavüz 
Şiddete maruz kalma
Aşağılanmalar, reddedilmeler
İhmal ve başarısızlıklar 
Gebelik sürecinde yaşanan sıkıntılar 

 

web tasarım ajansı iletişim web tasarım ajansı iletişim